Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Nye børn

Vi ønsker at give jeres barn en god start i Kernehuset

Indkøring af nye børn i Kernehuset.

Når Kernehuset får visiteret et nyt barn, og forældrene kontakter institutionen, inviterer vi forældrene til en introsamtale i huset. Vi anbefaler, at forældrene kommer og ser institutionen og hilser på personalet på den stue hvor deres barn skal gå. Derefter tilbyder vuggestuen, at barnet kan komme på besøg 2-3 gange i legestue inden det starter, sammen med mor eller far. Her kan man snuse til stemningen og opleve sin nye hverdag, inden det bliver alvor. Personalet starter ikke indkøringen her og derfor skal man som forældre ikke forvente, at der er tid til dette. Legestuen er udelukkende et tilbud som mange forældre vælger at tage imod da det giver en tryggere og roligere indkøring.

Når selve indkøringen starter, modtager stuens personale de nye forældre og deres barn, og viser dem rundt i huset. Barnet får tildelt et garderoberum og en kasse til skiftetøj på badeværelset.

Indkøringen skal vare 1-2 uger, alt efter hvor klar forældrene og barnet er, til at bliver kørt ind og starte en hverdag i institutionen.

Barnet får tildelt en primær voksen, som sammen med resten af personalet, vil stå for indkøringen.

Stuens personale skønner hvem på stuen der skal være primær voksen for barnet.

Til introsamtalen snakker vi om:

 • Indkøring af det nye barn, samt hvilke forventninger forældrene og institutionen har til indkøringen og hvor lang tid det forventes at det kommer til at tage. Disse forventninger justeres løbende både af personalet og forældrene i samarbejde alt efter hvordan det skønnes at indkøringen fungerer.
 • Stamkort og tilladelser på Tabulex kigges igennem.
 • Der spørges ind til fødsel (er barnet født til tiden og har der været komplikationer)
 • Hvordan er barslen forløbet.
 • Kost, hvad spiser barnet, får de flaske, har de allergi m.m.
 • Vi informerer forældrene om at børn på 0-2 år sover ude og over 2 år sover indenfor. Alt efter barnets alder, er målet på sigt at barnet sover mellem kl. 12 og 14.
 • Vi spørger om barnet bruger sut, sovedyr eller nusseklud.
 • Praktiske informationer som skiftetøj, dagens gang, åbningstider, hvornår er der morgenmad, formiddagsmad, frokost og frugt.
 • Forældrene får at vide at, hvis deres barn er ked af det når de går, er de velkomne til at ringe og spørge og de er i øvrigt, altid velkomne til at ringe.
 • De skal huske at ringe eller skrive på Tabulex når deres barn er syg, holder fri eller kommer senere.
 • Børnene skal være afleveret senest kl. 9.30 og hentet inden kl. 17, fredag kl. 16.

 

Overgang fra vuggestue til børnehave:

 • Der starter indkøring af vuggestuebørn i børnehaven 1 måned før start i børnehaven, i den periode kommer man i børnehaven ca. 2 gange om ugen og deltager i de aktiviteter der foregår i børnehaven
 • Forældrene kommer op og ser stuen og hvilket rum barnet skal have og får tilbudt en overgangssamtale omkring, hvad det vil sige at gå i børnehave.
 • Barnet besøger stuen først, sammen med en voksen, og siden alene.