Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

På vej i skole

Sådan forbereder vi jeres barn til skolen og SFO

I starten af maj "rykker" de børn, der fylder 6 år i det kommende år, op i vores interne storegruppe. Børnene vænner sig her til at blive defineret som de store og vokser med opgaven.

I august måned modtager I et informationsbrev om storegruppen. I brevet har vi kort beskrevet, hvad vi vægter pædagogisk og socialt i arbejdet med de kommende skolebørn, og hvad I kan gøre for at hjælpe jeres barn med for at blive klar til SFO og skole.

Omkring september måned inviterer vi jer til et kort orienteringsmøde om storegruppen. På mødet fortæller og uddyber vi Hvidovre Kommunes fælles arbejdsgrundlag for arbejdet med overgange i børn og unges liv. Vi taler også med jer om hvilke distriktsskoler, jeres barn hører til.

Kompetencer som styrkes i storegruppearbejdet

I perioden september og frem til maj, arbejder vi én gang om ugen målrettet med at gøre børnene klar til start på SFO og skole. I starten vil børnene være stueopdelt og omkring 1. februar vil alle "storegruppebørn" blive samlet til en "storegruppe". I marts og april vil storegruppen øve en teaterforestilling, som vises til forældrene ved afslutningsfesten.

I storegruppen arbejder vi pædagogisk bl.a. med flg. kompetencer:

  • De sociale kompetencer
  • Læring (bogstavskendskab, tal og sproglyde)
  • Sprog
  • Motoriske kompetencer
  • Dialogisk læsning (kan både foregå med en fysisk bog eller via IPad, computer og projektor)