Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen i Kernehuset varetager mange opgaver

Forældrebestyrelsen er sammensat af et ulige antal medlemmer, valgt blandt forældre og medarbejdere. Der skal være et flertal af forældre i bestyrelsen, og alle bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.

En gang om året er der valg til bestyrelsen og valgmødet ligger i efteråret.

Forældrerepræsentanterne og suppleanterne vælges ved et forældremøde for to år ad gangen. Halvdelen af medlemmerne er skiftevis på valg. Den nyvalgte bestyrelse mødes første gang i januar måned, hvor bestyrelsen konstituerer sig selv.

Formanden og næstformanden vælges blandt forældrene i bestyrelsen. Der fastlægges bestyrelsesmøder for resten af året. Til hvert møde er der en dagsorden, hvor de enkelte emner bliver drøftet.

Forældrebestyrelsens opgaver

Forældrebestyrelsen er bindeleddet mellem forældrene, personalet og kommunen. Arbejdet i bestyrelsen kan variere meget. Følgende eksempler beskriver nogle forskellige former for arbejdsopgaver, som vi arbejder med i bestyrelsen:

  • Udarbejdelse af principper for Kernehusets pædagogiske arbejde
  • Udarbejdelse af pædagogiske læreplaner og kontraktstyring
  • Udarbejdelse af principper for anvendelse af budgetramme
  • Udarbejdelse af høringssvar til kommunen vedr. ændrede tiltag
  • Indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale
  • Deltagelse i kurser og møder mm.
  • Indhente oplysninger i forbindelse med sager, som bestyrelsen skal behandle
  • Tilrettelægge og afholde sommerfest

I forældrebestyrelsen får man et indblik i institutionens daglige drift. Personalesituationen og vikarproblematikken er blandt de forhold, der kan påvirke dagens gang i institutionen. Som forældre skal man have interesse for dette arbejde, idet det tidsmæssige krav kan variere meget.

Forældrebestyrelsen arbejder ud fra minimumskompetence i Hvidovre Kommune.

Koloni for Rød og Grøn stue

I flere år har en af opgaverne i forældrebestyrelsen været at administrere en koloni for børnehavebørnene. Dette er en vedvarende tradition i Kernehuset, så længe forældrene ønsker dette.

Vi har oplevet, at kolonien giver en tættere kontakt mellem børn og voksne. Det skaber tillid børnene imellem, og giver anledning til at danne nye kammeratskaber.

Det at være hjemmefra og sove et andet sted uden sin mor og far, kan give større selvstændighed og overskridelse af egne grænser. Det er ligeledes et afbræk i hverdagen, som giver børnene mulighed for at opleve hinanden på en anderledes måde end i Kernehuset.

Efterfølgende kan det give masser af gode samtaler. Vi har oplevet, at relationer mellem børn og voksne er blevet bedre. Det har været en særdeles positiv oplevelse hvert år, og både børn og voksne kan bygge videre på de mange oplevelser, når vi vender tilbage til Kernehuset.

Frugtordning for de 2,10 - 6 årige.

Forældrebestyrelsen administrerer frugtordningen i Kernehuset. Frugtordningen er en frivillig ordning, som alle har været medlem af de sidste mange år. Børnene får mulighed for at få varieret og årstidens frugt hver dag til en megen rimelig pris.

Frugtordningen koster 400 kr. pr. halvår. Vores erfaring viser, at det er en billigere ordning, end at alle forældre køber frugt til deres børn hver dag.